Hỏi và đáp về thúê giá trị gia tăng và thúê thu nhập doanh nghiệp

Sách trình bày dưới dạng hỏi và đáp về những vấn đề liên quan đến 2 luật thúê: thúê giá trị gia tăng và thúê thu nhập doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa 9, kỳ họp 11 thông qua ngày 10-5-1997 và có hiệu lực từ ngày 1-1-1999

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Việt Nam. Bộ tài chính
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 336.2714 H428v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn