Phấn đấu để nội dung các chương trình phát thanh có chất lượng cao: Bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt Đài tiếng nói Việt nam ngày 25-2-1998\

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!