Trôi nổi rác ngoại thành: Phóng sự\

Gần 100.000 tấn rác thải ra mỗi ngày ở tp.Hà nội, là con số thống kê chưa đầy đủ. Trong đó có khoảng 80 phần trăm được công nhân của công ty môi trường đô thị thu lượm. Số còn lại được bảo lưu tại các chân rác và trôi nổi trên các ao hồ, sông ngòi... trong thành phố. Còn rác ở các huyện ngoại thành...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đức Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!