Hai mục tiêu của một nửa thế giới\

Xây dựng người phụ nữ mới hiện đại và truyền thống là hai mặt của một vấn đề, kết hợp nhuần nhuyễn với nhau, tạo nên vẻ đẹp hấp dẫn, sinh động, đó là hai mục tiêu của một lực lượng nửa thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Kiều Thu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!