SIDA với việc hỗ trợ các dự án dành cho phụ nữ Việt Nam\

Tổ chức Hỗ trợ Phát triển quốc tế của Thuỵ Điển (SIDA) là một trong những tổ chức nước ngoài tài trợ nhiều nhất và lâu dài nhất cho các dự án liên quan đến phụ nữ ở Việt Nam. Sự trợ giúp của SIDA được phía Việt Nam đánh giá là có hiệu quả trong phát triển giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vĩnh Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!