Hãy quan tâm hơn nữa đến vai trò của phụ nữ

Suốt 90 năm qua, ngày quốc tế 8-3 được nhiều quốc gia coi là ngày lễ chính thức và Liên Hợp quốc tiến hành kỷ niệm. Nhân ngày 8-3 năm nay, cơ quan LHQ ở Việt Nam đã ra thông điệp về công cuộc phấn đấu cho sự tiến bộ của phụ nữ

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!