Trích dẫn APA

Hãy quan tâm hơn nữa đến vai trò của phụ nữ.

Chicago Style Citation

Hãy Quan Tâm Hơn Nữa đến Vai Trò Của Phụ Nữ.

Trích dẫn MLA

Hãy Quan Tâm Hơn Nữa đến Vai Trò Của Phụ Nữ.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.