Tệ nạn mại dâm nghiêm trọng ở mức không bình thường\

Nội dung trả lời phỏng vấn báo Đại đoàn kết của Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) Nguyễn Thị Hụê

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!