Ai chịu trách nhiệm về 4ha mặt hồ bị mất?: Công trình kè hồ Trúc Bạch, Hà nội\

Hồ Trúc Bạch trước kia rộng 27ha, nay chỉ còn 20ha, 3ha đã được đưa vào phương án giải tỏa. Như vậy còn 4 ha mặt hồ nữa bị lấn chiếm. Chính những cột mốc bê tông mà những người thực hiện công trình kè hồ Trúc Bạch đóng xuống mặt hồ đã phù phép cho 4ha lấn chiếm đó trở thành hợp pháp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Văn Phú
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gs
vpl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!