Vấn đề trị thuỷ ở đồng bằng Bắc bộ dưới thời Nguyễn thế kỷ XIX\

Những lý giải về vấn đề thuỷ tai ở thế kỷ XIX liên quan đến sinh thái môi trường: đặc điểm địa lý, khí hậu; nghiên cưú công tác tổ chức, quản lý công việc trị thuỷ, nguyên nhân lũ lụt và và đê ở thế kỷ XIX

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Đức Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7029 V121đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn