Lời khai mạc của chủ tịch Quốc hội Nông đức Mạnh: Tại phiên khai mạc KH3, QHKX sáng 21-4-1998, tại Hà nội\

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!