Đất nở triệu bông hồng\

Cây hoa hồng đã thay đổi toàn bộ cơ cấu cây trồng của vùng đất Mê linh, làm cho đời sống các hộ nông dân trở nên khá giả

Lưu vào:
Tác giả chính: Tiến Chước
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!