Nhà hát lớn Hà nội đẹp hẳn lên

Công trình cải tạo và nâng cấp Nhà hát lớn tp.Hà nội theo QĐ363/TTg ngày 20-6-1995 của Thủ tướng CP đã hoàn tất và khánh thành vào 11-1997. Nhà hát vừa cổ kính vừa hiện đại lôi cuốn nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!