Vụ đông xuân này Long An thắng lớn\

Ghi chép của phóng viên báo Nhân dân về vụ mùa thu hoạch lúa của bà con nông dân Đồng tháp mười. Một nông dân cưụ trào xã Bắc hòa, Tân thạnh nói: Cứ đà này, ông Chính phủ mà giữ giá lúa không rớt 1.500đ/kg thì nông dân chúng tôi sẽ làm chí chết...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trọng Đạt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!