Giá thóc lên, nông dân Vĩnh Long yên tâm, tin tưởng\

5 năm qua, Vĩnh Long đứng vào hàng các tỉnh dẫn đầu về xuất khẩu gạo của cả nước. Theo mức gia tăng hàng năm, tới nay có hơn 2,5 triệu tấn gạo hàng hóa của bà con nông dân Vĩnh Long đã đến với nhiều quốc gia trên thế giới, mang về cho tỉnh 100 triệu đô-la. Nếu giá cả thỏa đáng thì nó còn trở thành đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Sĩ Bình
Đồng tác giả: Bá Nhiễu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!