Tình hình kinh tế, xã hội châu á - Thái Bình Dương\

Uỷ ban kinh tế xã hội châu á-thái bình dương (ESCAP) của LHQ công bố kết quả khảo sát tình hình kinh tế khu vực và đưa ra những khuyến nghị nhằm đối phó ngăn chặn khủng hoảng

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!