Đắc Lắc: Hạn hán dữ dội chưa từng thấy\

100 phần trăm sông suối và hồ đập nhỏ đã cạn kiệt. Giá một xe bồn chở nước tưới càphê đã lên 200.000 đồng. Tổng trị giá thiệt hại ước tính tới 2.500 tỉ đồng. Đắc Lắc đang cần 10.000 tấn gạo để cưú đói cho dân

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Bá Tiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!