Xã hội học\

Sách giới thiệu sự ra đời, phát triển, đối tượng chức năng và nhiệm vụ của xã hội học; trình bày các phương pháp nghiên cưú xã hội học thực nghiệm, hành động và tương tác xã hội; phân tích cơ cấu, tổ chức, thiết chế, văn hóa xã hội; nghiên cưú sự biến đổi xã hội, quá trình xã hội hóa và 1 số lĩnh vự...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Ngọc Hùng
Đồng tác giả: Phạm, Tất Dong
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 301 X100h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn