Hướng gió, mạch nước, thế đất trong nghệ thuật kiến trúc, xây dựng nhà ở\

Sách trình bày thuật phong thuỷ trong nghệ thuật xây dựng, kiến trúc nhà ở của Trung Quốc cổ đại; giới thiệu nguồn gốc, các nội dung chính của thuật phong thuỷ; phân tích các phương pháp xem tướng đất qua các thời kỳ lịch sử và các học thuyết của nhiều thầy địa lý nổi tiếng của Trung Hoa cổ đại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vương, Ngọc Đức
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 728 H561g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn