Bắt oan, sai, ai chịu trách nhiệm?\

Về tình trạng bắt oan sai ở lực lượng Công an, Viện kiểm sát chính quy nhất là cán bộ cấp xã, phường. Đến lúc cần xem xét lại việc có nên giao quá nhiều vũ khí, đạn dược cho đội ngũ dân quân tự vệ và du kích xã, phường, thôn, xóm?...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Duy Nhất
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gs
vpl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!