Doanh nghiệp Nhà nước bị lừa, làm cho người lao động cũng bị lừa\

Theo Cục quản lý lao động với nước ngoài, Bộ LĐ,TB&XH cho biết: Gần đây có hiện tượng một số tổ chức và cá nhân không có giấy phép và hợp đồng cung ứng lao động cho nước ngoài đã tự ý tuyển chọn lao động ở một số địa phương và thu tiền. Đây là hành động lừa đảo, mưu lợi cá nhân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, đình Chính
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gs
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!