Đất lúa, sao đưa nước mặt vào nuôi tôm\

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà mau, đến nay trong toàn tỉnh có 4.500 hộ, trong đó có hơn 200 cán bộ đảng viên đã vi phạm tự phát đưa nước mặn vào đồng ruộng với diện tích gần 10.000ha

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Quân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!