Những đối tượng được sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình từ vệ tinh và hệ thống vi ba nhiều kênh: Trả lời bạn đọc

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!