Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị: Chấm dứt việc tuỳ tiện dừng phương tiện giao thông để kiểm tra, kiểm soát

Ngày 24-4-1998, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị chấm dứt việc tuỳ tiện dừng phương tiện giao thông để kiểm tra, kiểm soát. Theo Chỉ thị thì lực lượng kiểm tra, kiểm soát phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về yêu cầu dừng phương tiện giao thông...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
lp
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!