Và bể lớn chứa chất thải hóa chất bên bờ sông Gua-đi-a-ma

Một thảm họa về môi trường xảy ra bất ngờ tại miền nam Tây ban nha, khi một đoạn bờ ngăn của chiếc bể lớn chứa các chất thải hóa chất độc bị và tung làm 5 triệu mét khối chất thải hóa học đó tràn vào sông Guađiama, huỷ hoại nghiêm trọng môi trường vùng này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Một thảm họa về môi trường xảy ra bất ngờ tại miền nam Tây ban nha, khi một đoạn bờ ngăn của chiếc bể lớn chứa các chất thải hóa chất độc bị và tung làm 5 triệu mét khối chất thải hóa học đó tràn vào sông Guađiama, huỷ hoại nghiêm trọng môi trường vùng này