Đừng để tài nguyên rừng bị phá hủy, cạn kiệt\

Từ đầu năm đến nay 5-1998, theo báo cáo của 27 tỉnh thành phố đã xảy ra 1.287 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 16.979ha, so năm ngoái tăng 12 lần

Lưu vào:
Tác giả chính: Quyết Thắng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!