Vì sao 22 vạn hecta rừng ở Đak lak bị phá\

Hậu quả của dòng người di cư tự do đến Đak lak trong 20 năm qua (1976-1997) được trả lời bằng 22 vạn ha rừng bị phá bừa bãi. Đó là lời cảnh báo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Đak lak tại Hội nghị quốc tế về di dân tự do ở Việt nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phương Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vpl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!