Hợp tác công nghiệp ASEAN\

Chương trình hợp tác công nghiệp giữa các nước ASEAN (AICO) do phòng thương mại và công nghiệp Asean đưa ra từ tháng 7-1995

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!