Chống tham nhũng - Ai phải kê khai tài sản

Trả lời phỏng vấn báo Lao động của ông Lê bình Vọng, Vụ trưởng vụ pháp chế tổng hợp, Thanh tra Nhà nước về thực hiện pháp lệnh chống tham nhũng có hiệu lực từ 1-5-1998. Theo ông việc kê khai tài sản chỉ để phòng chống tham nhũng, tài sản trị giá từ 20 triệu đồng trở lên mới kê khai và không truy ngu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Trả lời phỏng vấn báo Lao động của ông Lê bình Vọng, Vụ trưởng vụ pháp chế tổng hợp, Thanh tra Nhà nước về thực hiện pháp lệnh chống tham nhũng có hiệu lực từ 1-5-1998. Theo ông việc kê khai tài sản chỉ để phòng chống tham nhũng, tài sản trị giá từ 20 triệu đồng trở lên mới kê khai và không truy nguyên nguồn gốc tài sản