Đưa bộ luật lao động vào cuộc sống\

Sau 3 năm thi hành bộ luật lao động vẫn còn nhiều khoảng cách giữa luật và thực tiễn. 40 phần trăm người lao động chưa được ký HĐLĐ, 10-20 phần trăm số điều trong luật có vướng mắc khi thực hiện

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, thị Sánh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
lp
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!