Đã có dấu hiệu của lũ tiểu mãn

Đến 19 giờ ngày 24-5, mực nước hồ đã nhích lên ở mức 79,63m. Lưu lượng nước vào hồ đạt 600m3/s. Trước đó lúc 13 giờ tại Tạ Bú, Sơn la đã có mưa

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!