Cần làm gì để tránh thảm họa điện năng\

Cả nước đang mong lũ tiểu mãn, lúc này là vị cưú tinh cho nguồn điện cả nước. Các nhà máy thuỷ điện của ta chiếm 70 phần trăm sản lượng cả nước, nếu không có nước thì sẽ là một thảm họa: các nhà máy sẽ ngừng chạy

Lưu vào:
Tác giả chính: Tô Phán
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!