Nếu thuỷ điện Hòa bình ngừng chạy...

Nguy cơ nhà máy thuỷ điện Hòa bình ngừng hoạt động đang đến từng giờ. Nếu sự cố xảy ra các bệnh viện, doanh nghiệp, cơ quan tài chính, ngân hàng, bưu điện... sẽ như thế nào. Theo dự báo đến 24-5-1998 mực nước hồ Hòa bình giảm còn 77,1m/80m; Thác bà 46,56/46m; Trị an 50,9/50m; Đa nhim 1027/1018m; Thá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!