Cơn giận của thiên nhiên hay sản phẩm của chính con người\

Số liệu thống kê về thiệt hại do cháy rừng trong 3 tháng đầu năm gây ra. En nino làm thay đổi khí hậu, nhưng chính con người tạo ra En nino. Quỹ quốc gia phát triển rừng có vốn 2000 tỷ đồng, nhưng nếu vẫn đốt rừng làm nương rẫy thì đúng là muối bỏ bể...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Dung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!