Hòa bình mùa khát nước\

Bài viết về một thảm họa hạn hán làm thuỷ điện Hòa bình phải chạy dưới mực nước chết. Nhưng qua thực tế các tác giả mới hiểu: có hai Hòa bình đang hiện hưũ, đó là cuộc sống nghèo khổ của các dân tộc vùng lòng hồ sông Đà

Lưu vào:
Tác giả chính: Anh Tuấn
Đồng tác giả: Phạm, Hiếu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!