Thông báo của Tổng cục cảnh sát nhân dân về việc dùng phương tiện giao thông để kiểm tra, kiểm soát

Thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấm dứt việc tuỳ tiện dừng phương tiện giao thông để kiểm tra, kiểm soát; Tổng cục CSND thông báo những trường hợp và đối tượng được lực lượng CSND dừng phương tiện giao thông...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!