Nên trồng cây gì có lợi nhất?: Dự án trồng mới 5 triệu hécta rừng\

ý kiến của giáo sư, tiến sĩ Thái văn Trừng, cố vấn khoa học cho viện sinh thái học nhiệt đới về dự án trồng mới 5ha rừng cho đến năm 2010, với số vốn đầu tư 31.000 tỷ đồng

Lưu vào:
Tác giả chính: Thái, Văn Trừng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!