Kẻ khóc, người cười: Thị trường thóc, gạo 6 tháng đầu năm\

Trước những diễn biến của thị trường lúa gạo thế giới và trong nước nửa đầu năm 1998, bên cạnh người việc người nông dân được lợi do giá thóc tăng từ 1.600đ-1.700đ/1kg (cuối năm 1997) lên 2.000đ đầu năm 1998, một số đầu nậu được dịp đục nước béo cò... thì cũng không ít doanh nghiệp rơi vào cảnh ngậm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Duy Thừa
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!