Nguồn vốn nào để sửa chữa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi\

Công trình thuỷ lợi là cơ sở vật chất-kỹ thuật quan trọng nhất đối với sản xuất nông nghiệp và nông thôn. ở một số vùng, công trình thuỷ lợi còn đảm nhiệm cấp nước cho công nghiệp, sinh hoạt và cải tạo môi trường sinh thái. Nhưng hiện tại, các công trình đang xuống cấp nghiêm trọng. Việc nâng cấp cá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Hưng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!