Đất, vốn cho trồng cao-su ở Đác Lắc: Điều tra\

Tình trạng phá rừng làm nương rẫy, trồng cây công nghiệp hoặc sử dụng vào các mục đích khác ở Đác Lắc đã và đang là vấn đề nan giải, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc không đáng là bao so với diện tích bị phá. Do vậy, cùng với việc trồng rừng, Đác Lắc còn trồng cao-su với phương thức mủ-gỗ và g...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hồng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!