Diễn biến phức tạp của thời tiết ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp\

Một điều tưởng như nghịch lý: đất nước có nhiều gạo xuất khẩu nhưng vẫn còn nạn đói, cá biệt có địa phương đói trên diện rộng. Thời tiết của vụ đông xuân vừa qua là như vậy làm 40 tỉnh, thành lâm vào tình trạng thiếu mưa khô hạn kéo dài, gây thiệt hại khoảng 5000 tỷ đồng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đức Toàn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!