Đổi mới phương pháp dạy và học, con đường đi tới chất lượng giáo dục: Trao đổi ý kiến: Làm thế nào để thực hiện có hiệu quả NQTW2 về GD-ĐT của giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam định\

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Thanh Dương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!