Đổi mới tư duy trong đào tạo nghề: Trao đổi ý kiến: Làm thế nào để thực hiện có hiệu quả NQTW2 về GD-ĐT của g.đốc sở GD-ĐT Vĩnh phúc\

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Trường Kỳ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!