Rừng Đắc Lắc bị tàn phá gấp 4 lần số thống kê

Cuối tháng 6-1998, Đoàn đại biểu Hội đồng dân tộc của QH do ông Cư Hòa Vần làm trưởng đoàn đã đến Đak lak giám sát việc thực hiện Luật bảo vệ và phát triển rừng, và có nhận xét: sau 5 năm rừng Đak lak vẫn bị tàn phá và suy thoái nghiêm trọng, trên thực tế rừng bị mất gấp 4 lần so con số báo cáo là 3...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gs
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!