Để quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng ở Đắc Lắc: Diễn đàn lâm nghiệp quốc gia\

Bài tham luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đak lak về thực trạng tài nguyên rừng ở Đak lak và một số giải pháp trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng. Với tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 1.953.000ha, trong đó đất lâm nghiệp chiếm 1.430.352ha, đất có rừng 1.226.478ha...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Lạng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!