Những cảnh báo từ đê điều Hà Nội\

Về thực trạng đê Hà nội trước mùa mưa lũ 1998 là vấn đề đang được quan tâm, bởi vì Hà nội có 7 tuyến đê, dài 151km, trong đó có 37.709km đê hữu ngạn được xếp là cấp đê đặc biệt của cả nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Tô Sản
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!