Nội chiến và hạn hán 2,6 triệu người Sudan bị đói\

Theo số liệu thống kê của chương trình lương thực LHQ (WFP), đất nước miền đông bắc châu Phi này với số dân 30 triệu người đã có tới 2,6 triệu người bị đói. Tại các trung tâm cưú tế ở đây mỗi ngày có tới 15 người chết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Hồng Phước
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!