Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh tiếp Bộ trưởng ngoại giao và thương mại Hàn quốc

Chiều 31-7-1998, tại Hà nội, Chủ tịch QH Nông Đức Mạnh đã tiếp ngài Pắc Chung Su, Bộ trưởng ngoại giao và thương mại Hàn quốc đang ở thăm hưũ nghị chính thức nước ta

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
QH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!