ASEAN hợp sức vượt qua khủng hoảng\

Bài báo điểm tình hình dẫn đến thành công các Hội nghị quan trọng của ASEAN diễn ra từ 21 đến 29-7-1998, tại Manila, Philippin. Với quyết tâm đoàn kết hợp tác vượt qua khủng hoảng vì một ASEAN hòa bình, ổn định tiến tới đồng đều, các nước Đông Nam á nhất định sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi và vững vàn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!