Một quần thể di tích hoang tàn trong tương lai - ai là người chịu trách nhiệm\

Quần thể di tích danh thắng Yên tử - kinh đô của phật giáo Việt nam, nơi Trần nhân Tông sáng lập ra phái Thiền Trúc Lâm, một trung tâm văn hóa đang bị xâm hại do việc nổ mìn phá đá khai thác than, làm nứt tường, lún đất

Lưu vào:
Tác giả chính: Tuấn Hà
Đồng tác giả: Phạm, nam Giang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!